Chọn loại văn bản
Từ ngày
Đến ngày
Lọc ngày
Tên văn bản Loại văn bản Ngày văn bản
Thông tư số 02/2017/TT-VPCP
Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Văn bản Bộ Giáo dục 31/10/2017
Thông tư 30/2011/TT-BGDĐT
Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông
Văn bản Bộ Giáo dục 22/09/2011
Thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
Thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
Văn bản Bộ Giáo dục 05/09/2011
Thông tư liên tịch 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC
Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015
Văn bản Bộ Giáo dục 29/08/2011
Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Văn bản Bộ Giáo dục 29/08/2011
Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT
Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Văn bản Bộ Giáo dục 10/08/2011
Thông tư liên tịch 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT
Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Văn bản Bộ Giáo dục 01/08/2011
Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT
Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông
Văn bản Bộ Giáo dục 01/08/2011
Thông tư 24/2011/TT-BGDĐT
Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học
Văn bản Bộ Giáo dục 28/07/2011
Thông tư 22/2011/TT-BGDĐT
Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
Văn bản Bộ Giáo dục 13/07/2011
    Đến / 4