Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác thu, chi các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2019-2020 (10/09/2019)
Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác thu, chi các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2019-2020

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác thu, chi các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2019-2020