Ngày 5/9/2019 trường Mầm non Phú Diễn A tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020 (09/09/2019)
Ngày 5/9/2019 trường Mầm non Phú Diễn A tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020

Ngày 5/9/2019 trường Mầm non Phú Diễn A tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020