Từ ngày
Đến ngày
Thông báo Thời gian
Số điện thoại đường dây nóng phản ánh về công tác thu, chi ngàng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm
Số điện thoại đường dây nóng phản ánh về công tác thu, chi ngàng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm 0352451625
19/8/2019
Số điện thoại đường dây nóng phản vánh về công tác thu, chi ngàng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm
Số điện thoại đường dây nóng phản vánh về công tác thu, chi ngàng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm 0943836686
16/8/2019
Kết quả phúc khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2018-2019
Kết quả phúc khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2018-2019
1/8/2019
Tải về
Mẫu Đơn phúc khảo điểm thi THPT Quốc gia 2019 và Lịch tiếp nhận
Mẫu Đơn phúc khảo điểm thi THPT Quốc gia 2019 và Lịch tiếp nhận
17/7/2019
Tải về
Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019.
Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019.
17/7/2019
    Đến / 23