Từ ngày
Đến ngày
Thông báo Thời gian
Kế hoạch số 311/KH UBND ngày 17/8/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về việc quy định một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hường, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
18/8/2021
Công văn số 2342/UBND-GD&ĐT ngày 29/7/2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm
Công văn số 2342/UBND-GD&ĐT ngày 29/7/2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm v/v thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung năm học 2021-2022
30/7/2021
Công văn số 465/GD&ĐT ngày 16/7/2021
Công văn số 465/GD&ĐT ngày 16/7/2021 về việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền tháng 7
20/7/2021
Công văn số 2611/SGDĐT-CTTT ngày 20/7/2021 của Sở GDĐT Hà Nộiu v/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Công văn số 2611/SGDĐT-CTTT ngày 20/7/2021 của Sở GDĐT Hà Nộiu v/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
20/7/2021
Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 25/5/2021
Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 25/5/2021 về kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
2/6/2021
    Đến / 38