Từ ngày
Đến ngày
Thông báo Thời gian
Bộ GD&ĐT Điều chỉnh khung thời gian năm học 2019-2020
Bộ GD&ĐT Điều chỉnh khung thời gian năm học 2019-2020
30/3/2020
WHO cung cấp 21 thông tin hữu ích về virus corona
WHO cung cấp 21 thông tin hữu ích về virus corona
14/2/2020
Cẩm nang phòng, chống dịch nCoV trong trường học
Cẩm nang phòng, chống dịch nCoV trong trường học
13/2/2020
Giáo viên của các Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
Giáo viên của các Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), đã giảng dạy cho học sinh qua mạng internet trong thời điểm các học sinh phải nghỉ học vì dịch nCoV.  
10/2/2020
Các trường học tổng vệ sinh phòng ngừa bệnh do nCoV
Quận Bắc Từ Liêm: Các trường học tổng vệ sinh phòng ngừa bệnh do nCoV
10/2/2020
    Đến / 29