Từ ngày
Đến ngày
Lịch công tác Thời gian
Báo cáo tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận cấp học mầm non năm học 2020 - 2021
Căn cứ kế hoạch số 09/KH-GD&ĐT ngày 01/10/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2020 - 2021; Công văn số 55/GD&ĐT-MN ngày 04/02/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm về việc hướng dẫn tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non cấp Quận năm học 2020 - 2021; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận cấp học mầm non từ ngày 16/3/2021 đến ngày 09/4/2021 và đánh giá kết quả Hội thi.
29/6/2021
    Đến / 1
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN PHÒNG GIÁO DỤC
Thời gian Nội dung công tác