Nhập thông tin và nội dung câu hỏi
Người đặt câu hỏi :(*)
Số điện thoại : (*)
Email : (*)
Tiêu đề : (*)
Nội dung câu hỏi : (*)
Mã xác nhận : (*)
(Lưu ý : Các câu hỏi trùng lặp hoặc không rõ ràng có thể không được trả lời hoặc bị xóa bỏ !!! )
Tìm kiếm câu hỏi

Danh sách câu hỏi
Hiển thị :
cần giải đáp (14/02/2020 | phụ huynh)
kính gửi: sở giáo dục và đào tạo quận Nam Từ liêm tôi có con học tại trường tiểu học phương canh nam từ liêm. hiện nay có dịch ...
Có 0 câu trả lời.
Hồ sơ xét tốt nghiệp THCS (17/12/2019 | Nguyễn Ngọc Anh)
Kg Phòng giáo dục! Hiện nay con tôi đang học lớp 9, và chuẩn bị để xét tốt nghiệp,nhà trường đang yêu cầu gia đình bổ xung học bạ cấp 1(tiểu học), ...
Có 0 câu trả lời.
Giờ tan học của Trường Tiểu học Đức Thắng (16/12/2019 | Trần Thị Kim Hoa)
Giờ tan học của Trường Tiểu học Đức Thắng (mùa hè) tan vào 16h, giờ này rất bất tiện cho việc đón con của các phụ huynh vì đang trong giờ làm việc. Tôi ...
Có 0 câu trả lời.
Giờ tan học của Trường Tiểu học Đức Thắng (16/12/2019 | Trần Thị Kim Hoa)
Giờ tan học của Trường Tiểu học Đức Thắng (mùa hè) tan vào 16h, giờ này rất bất tiện cho việc đón con của các phụ huynh vì đang trong giờ làm việc. Tôi ...
Có 0 câu trả lời.
Giờ tan học của Trường Tiểu học Đức Thắng (16/12/2019 | Trần Thị Kim Hoa)
Giờ tan học của Trường Tiểu học Đức Thắng (mùa hè) tan vào 16h, giờ này rất bất tiện cho việc đón con của các phụ huynh vì đang trong giờ làm việc. Tôi ...
Có 0 câu trả lời.
    Đến / 3