TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO 10 CỦA HỌC SINH
Tra cứu theo: SBD hoặc Họ và Tên hoặc Ngày sinh hoặc Trường THCS
Ví dụ: C10095 hoặc nguyễn kim hùng thái hoặc 23/09/1996 hoặc THCS Đại Đồng
Từ khóa
Tìm theo
SBD   Họ và tên   Ngày sinh   Trường học