Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu
Địa chỉ
: Phú Diễn - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 02432262659
Fax
:
Hiệu trưởng
: Lê Thị Thái
: 0969071980
CQ
: 02432262659
NR
:
Hiệu phó 1
: Trịnh Thúy Vinh
:
CQ
: 02432262660
NR
:
Hiệu phó 2
:
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: