Trường Tiểu học Tây Tựu B
Địa chỉ
: Tây Tựu - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 04 3763 7385
Fax
:
Hiệu trưởng
: Nguyễn Thị Mai Hương
:
CQ
:
NR
:
Hiệu phó 1
: Đào Thị Thủy
:
CQ
:
NR
:
Hiệu phó 2
:
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: