Trường THCS Phúc Diễn
Địa chỉ
: Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 02438349803
Fax
:
Hiệu trưởng
: Đỗ Thị Kim Loan
: 0382241463
CQ
: 02438349803
NR
:
Hiệu phó 1
: Lâm Hương Giang
: 0978700788
CQ
:
NR
:
Hiệu phó 2
:
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: