Trường Mầm non Phúc Diễn
Địa chỉ
: Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 02432005699
Fax
:
Hiệu trưởng
: Nguyễn Thị Đáng
: 0989099462
CQ
: 02432006988
NR
:
Hiệu phó 1
: Nguyễn Thị Thu Hương
: 0989201381
CQ
:
NR
:
Hiệu phó 2
: Nguyễn Thị Hoa
: 0982817865
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: