Trường Mầm non Đông Ngạc B
Địa chỉ
: Đông Ngạc - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 02437579682
Fax
:
Hiệu trưởng
: Đỗ Thị Mai Hường
: 0934404886
CQ
: 02437579531
NR
:
Hiệu phó 1
: Vũ Thị Vân Anh
: 0835763503
CQ
: 02437579682
NR
:
Hiệu phó 2
: Đỗ Thị Bích Ngọc
: 0985622883
CQ
: 02437579682
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: