Trường THCS Tây Tựu
Địa chỉ
: Tây Tựu - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 04.3765 5136
Fax
:
Hiệu trưởng
: Đặng Thị Kim Thành
:
CQ
: 04.3765 5136
NR
:
Hiệu phó 1
: Nguyễn Thị Hương Giang
:
CQ
: 04.3765 5136
NR
:
Hiệu phó 2
:
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: