Trường THCS Minh Khai
Địa chỉ
: Minh Khai - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 04.3834 9152
Fax
:
Hiệu trưởng
: Nguyễn Ngọc Anh
: 098 783 9798
CQ
: 04.3763 8857
NR
:
Hiệu phó 1
: Nguyễn Thi Thu Hiền
:
CQ
: 04.3765 9123
NR
:
Hiệu phó 2
:
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: