Trường THCS Thượng Cát
Địa chỉ
: Thượng Cát - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 02437512902
Fax
:
Hiệu trưởng
: Vũ Thị Minh Ngân
: 0984867948
CQ
: 02437512902
NR
:
Hiệu phó 1
: Nguyễn Thị Hảo
: 0977678730
CQ
: 02437511442
NR
:
Hiệu phó 2
:
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: