Trường THCS Liên Mạc
Địa chỉ
: Liên Mạc - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 04.3751 0844
Fax
:
Hiệu trưởng
: Nguyễn Thị Thúy Hằng
:
CQ
: 04.3751 0844
NR
:
Hiệu phó 1
: Nhữ Thị Hồng Phúc
:
CQ
: 04.3751 0844
NR
:
Hiệu phó 2
:
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: