Trường THCS Thụy Phương
Địa chỉ
: Thụy Phương - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 04.3836 2591
Fax
:
Hiệu trưởng
: Hoàng Ngọc Lan
:
CQ
: 04.3836 2591
NR
:
Hiệu phó 1
: Nguyễn Ạnh Tuấn
:
CQ
: 04.3836 2591
NR
:
Hiệu phó 2
:
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: