Trường THCS Đông Ngạc
Địa chỉ
: Đông Ngạc - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 04.3836 2563
Fax
:
Hiệu trưởng
: Nguyễn Thị Lan Phương
:
CQ
: 04.3836 2563
NR
:
Hiệu phó 1
: Nguyễn Thị Thu Hằng
:
CQ
:
NR
: 04.3838 3137
Hiệu phó 2
:
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: