Trường THCS Xuân Đỉnh
Địa chỉ
: Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 04.3836 1093
Fax
:
Hiệu trưởng
: Lê Thị Thu Hà
: 091 302 2282
CQ
: 04.3836 1093
NR
: 04.3753 1104
Hiệu phó 1
: Phạm Thị Hải Yến
:
CQ
: 04.3836 1093
NR
:
Hiệu phó 2
:
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: