Trường Tiểu học Tây Tựu A
Địa chỉ
: Tây Tựu - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 04.3765 5135
Fax
:
Hiệu trưởng
: Nguyễn Thị Thêu
: 097 606 0976
CQ
: 04.3765 5135
NR
:
Hiệu phó 1
: Nguyễn Thị Hạnh
:
CQ
: 04.3765 5135
NR
:
Hiệu phó 2
: Nguyễn Thị Việt
:
CQ
: 04.3765 5135
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: