Trường Tiểu học Phúc Diễn
Địa chỉ
: Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 04.3834 1240
Fax
:
Hiệu trưởng
: Nguyễn Thị Huyền
:
CQ
: 04.3834 1240
NR
:
Hiệu phó 1
: Nguyễn Thị Thúy Hằng
:
CQ
:
NR
:
Hiệu phó 2
: Nguyễn Thị Hạnh
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: