Trường Tiểu học Minh Khai A
Địa chỉ
: Minh Khai - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 04.3837 0138
Fax
:
Hiệu trưởng
: Lê Thị Minh Thu
:
CQ
: 04.3837 0138
NR
:
Hiệu phó 1
: Lê Thị Hải Vân
:
CQ
: 04.3837 0138
NR
:
Hiệu phó 2
: Đỗ Thị Vân Anh
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: