Trường Tiểu học Thượng Cát
Địa chỉ
: Thượng Cát - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 04.3751 0067
Fax
:
Hiệu trưởng
: Nguyễn Thị Vân
: 098 714 2295
CQ
: 04.3751 0067
NR
:
Hiệu phó 1
: Võ Thị Thanh Hà
: 097 883 0966
CQ
: 04.3751 0067
NR
:
Hiệu phó 2
:
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: