Trường Tiểu học Liên Mạc
Địa chỉ
: Liên Mạc - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 04.3751 0477
Fax
:
Hiệu trưởng
: Lê Thị Thanh
: 098 561 9060
CQ
: 04.3751 0477
NR
:
Hiệu phó 1
: Lê Thị Huệ
:
CQ
: 04.3751 0477
NR
:
Hiệu phó 2
:
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: