Trường Tiểu học Thụy Phương
Địa chỉ
: Thụy Phương - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 04.3836 2688
Fax
:
Hiệu trưởng
: Phan Thị Thuận
:
CQ
: 04.3836 2688
NR
:
Hiệu phó 1
: Đỗ Minh Trang
:
CQ
: 04.3836 2688
NR
:
Hiệu phó 2
:
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: