Trường Tiểu học Đông Ngạc B
Địa chỉ
: Đông Ngạc - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 04.3836 2562
Fax
:
Hiệu trưởng
: Ngô Thị Bích Hằng
:
CQ
: 04.3836 2562
NR
: 04.3838 5907
Hiệu phó 1
: Hoàng Thị Thuỷ
: 097 252 1846
CQ
: 04.3836 2562
NR
:
Hiệu phó 2
: Nguyễn Thị Thanh Huyền
:
CQ
: 04.3836 2562
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: