Trường Tiểu học Đông Ngạc A
Địa chỉ
: Đông Ngạc - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 04.3838 3173
Fax
:
Hiệu trưởng
: Nguyễn Thị Hương
:
CQ
: 04.3838 3173
NR
:
Hiệu phó 1
: Hồ Thị Hường
:
CQ
: 04.3838 3173
NR
:
Hiệu phó 2
: Nguyễn Thị Thảo
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: