Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B
Địa chỉ
: Cổ Nhuế 2 - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 04.3836 2713
Fax
:
Hiệu trưởng
: Nguyễn Thị Thu Hương
:
CQ
: 04.3836 2713
NR
: 04.3754 0075
Hiệu phó 1
: Phạm Thị Hồng Vân
:
CQ
: 04.3836 2713
NR
:
Hiệu phó 2
: Trần Thị Khánh Hiền
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: