Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2A
Địa chỉ
: Cổ Nhuế 2 - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 04.3838 5779
Fax
:
Hiệu trưởng
: Nguyễn Thị Thành
:
CQ
: 04.3838 5779
NR
: 04.3838 7709
Hiệu phó 1
: Nguyễn Thị Mai
: 097 763 7786
CQ
: 04.3838 5779
NR
:
Hiệu phó 2
: Nguyễn Thị Thanh Mai
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: