Trường Tiểu học Xuân Đỉnh
Địa chỉ
: Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 02438363277
Fax
:
Hiệu trưởng
: Trần Thị Thanh Hải
: 0975380618
CQ
: 02438363277
NR
:
Hiệu phó 1
: Đỗ Thị Loan
: 0338992332
CQ
: 02438389849
NR
:
Hiệu phó 2
: Nguyễn Thị Bích Ngọc
: 0988559980
CQ
: 02438389849
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: