Trường Mầm non Minh Khai
Địa chỉ
: Minh Khai - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 02463297535
Fax
:
Hiệu trưởng
: Nguyễn Thị Thu Huyền
: 0972364698
CQ
: 02463297535
NR
:
Hiệu phó 1
: Vương Thị Anh
: 0979334196
CQ
: 02463297535
NR
:
Hiệu phó 2
:
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: