Trường Mầm non Đông Ngạc A
Địa chỉ
: Đông Ngạc - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 02437576269
Fax
:
Hiệu trưởng
: Vũ Thị Gấm
: 0984091972
CQ
: 02437576269
NR
:
Hiệu phó 1
: Bùi Bích Thảo
: 0973583033
CQ
: 02437576269
NR
:
Hiệu phó 2
: Nguyễn Thị Minh Tâm
: 0983660368
CQ
: 02437576269
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: