Trường Mầm non Cổ Nhuế 2
Địa chỉ
: Cổ Nhuế 2 - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 02438387821
Fax
:
Hiệu trưởng
: Nghiêm Thị Kim Chi
: 0988898252
CQ
: 02438387821
NR
:
Hiệu phó 1
: Nguyễn Thị Minh Đức
: 0986456696
CQ
: 02438387821
NR
:
Hiệu phó 2
: Chu Thi Minh Thuý
: 0987566966
CQ
: 02438387821
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: