Trường Mầm non Cổ Nhuế 1
Địa chỉ
: Cổ Nhuế 1 - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 04237555253
Fax
:
Hiệu trưởng
: Lê Thị Hợi
: 0963891768
CQ
: 02437481511
NR
:
Hiệu phó 1
: Đỗ Thị Huyền Thuý
: 038995389
CQ
: 02437555253
NR
:
Hiệu phó 2
: Lê Thị Huế
: 0963768388
CQ
: 02437555253
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: