Trường Mầm non Xuân Đỉnh A
Địa chỉ
: Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 02438388580
Fax
:
Hiệu trưởng
: Đỗ Thị Thu Hằng
: 0986347870
CQ
: 02437502926
NR
:
Hiệu phó 1
: Nguyễn Thị Bích Hà
: 0977144899
CQ
: 04238388580
NR
:
Hiệu phó 2
:
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: