Trường Mầm non Thế giới trẻ em tại Ciputra
Địa chỉ
: Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại
: 02437430360
Fax
:
Website
Hiệu trưởng
: Nguyễn Thị Thu
: 0916728317
CQ
: 02438386192
NR
:
Hiệu phó 1
:
:
CQ
:
NR
:
Hiệu phó 2
:
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: