Trường Mầm non Shalom
Địa chỉ
: Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại
: 0963317827
Fax
:
Website
Hiệu trưởng
: Nguyễn Thu Hương
: 0963317827
CQ
:
NR
:
Hiệu phó 1
:
:
CQ
:
NR
:
Hiệu phó 2
:
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: