Trường Mầm non Nakayoshi
Địa chỉ
: Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại
: 02437939164
Fax
:
Website
Hiệu trưởng
: Oba Kimiharu
: 0963954805
CQ
:
NR
:
Hiệu phó 1
:
:
CQ
:
NR
:
Hiệu phó 2
:
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: