Trường Mầm non Kim Mai
Địa chỉ
: Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại
: 02438383131
Fax
:
Website
Hiệu trưởng
: Nguyễn Thị Nhàn
: 0903456775
CQ
: 02438383131
NR
:
Hiệu phó 1
:
:
CQ
:
NR
:
Hiệu phó 2
:
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: