Trường Tiểu học I-Sắc Niu-tơn
Địa chỉ
: Khu đô thị mơi Cổ Nhuế 1, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Điện thoại
: 02432022020
Fax
:
Hiệu trưởng
: Đặng Huyền Phong
: 0903260733
CQ
: 02432022020
NR
:
Hiệu phó 1
: Nguyễn Duy Khuê
: 0961662686
CQ
:
NR
:
Hiệu phó 2
:
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: