Trường THCS Đức Thắng
Địa chỉ
: Đức Thắng - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 0987785936
Fax
:
Hiệu trưởng
: Nguyễn Thị Thịnh
: 0976678983
CQ
: 0987785936
NR
:
Hiệu phó 1
: Phùng Thị Thu Huyền
: 0982998278
CQ
:
NR
:
Hiệu phó 2
:
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: