Trường Tiểu học Phú Diễn
Địa chỉ
: Phú Diễn - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 02466668618
Fax
:
Hiệu trưởng
: Vũ Thị Thành
: 09855694596
CQ
: 02466668618
NR
:
Hiệu phó 1
: Phạm Thị Hà
: 0389477399
CQ
:
NR
:
Hiệu phó 2
:
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: