Trường Tiểu học Đức Thắng
Địa chỉ
: Đức Thắng - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 0242200040
Fax
:
Hiệu trưởng
: Trần Thị Phượng
: 0986460647
CQ
: 0242200040
NR
:
Hiệu phó 1
: Chu Thị Hà
: 0979266447
CQ
:
NR
:
Hiệu phó 2
:
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: