Trường Mầm non Phú Diễn A
Địa chỉ
: Phú Diễn - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 02432032027
Fax
:
Hiệu trưởng
: Đường Thị Phương
: 0915170208
CQ
: 02432032027
NR
:
Hiệu phó 1
:
:
CQ
:
NR
:
Hiệu phó 2
:
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: