Trường Mầm non Xuân Tảo B
Địa chỉ
: Xuân Tảo - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
:
Fax
:
Hiệu trưởng
: Nguyễn Thị Mai
: 0985162299
CQ
:
NR
:
Hiệu phó 1
: Đỗ Thị Yến
: 0342859089
CQ
:
NR
:
Hiệu phó 2
:
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: