Trường Mầm non Phúc Lý
Địa chỉ
: Minh Khai - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 02466515976
Fax
:
Hiệu trưởng
: Nguyễn Thị Hà
: 0904233917
CQ
: 02466512675
NR
:
Hiệu phó 1
: Nguyễn Thị Thu Hiền
: 0393044786
CQ
: 02466515976
NR
:
Hiệu phó 2
:
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: