Trường Mầm non Xuân Đỉnh B
Địa chỉ
: Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 02462580805
Fax
:
Hiệu trưởng
: Nguyễn Thị Kim Dung
: 0988141757
CQ
: 02462580585
NR
:
Hiệu phó 1
: Phan Thị Xuân Hương
: 0983712256
CQ
:
NR
:
Hiệu phó 2
: Nguyễn Thị Thu Huyền
: 0986906225
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: