Trường Mầm non Xuân Tảo
Địa chỉ
: Xuân Tảo - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 02438388580
Fax
:
Hiệu trưởng
: Đặng Thị Hồng Minh
: 0904710477
CQ
: 02462582206
NR
:
Hiệu phó 1
: Nguyễn Ngọc Ánh
: 0387457280
CQ
: 02438388580
NR
:
Hiệu phó 2
:
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: