Trường Tiểu học Minh Khai B
Địa chỉ
: Minh Khai - Bắc Từ Liêm
Điện thoại
: 043.7800228
Fax
:
Hiệu trưởng
: Vũ Hoài Nhi
: 0985266672
CQ
: 043.7800227
NR
:
Hiệu phó 1
: Nghiêm Minh Đức
: 0389993838
CQ
: 043.7800228
NR
:
Hiệu phó 2
:
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: