Chọn phòng ban :
Hiển thị :
Họ tên Ngày sinh GT Chức vụ Địa chỉ ĐTDĐ ĐT Nhà
Lãnh đạo PGD & ĐT
NguyễnThị Hương 19/01/1973 Nữ Phó Trưởng phòng Mỹ Đình 2- Nam Từ Liêm - Hà Nội 0913559851
Nguyễn Hữu Hải Nam Phó Trưởng phòng
Nguyễn Thị Thúy Nữ Phó Trưởng phòng
Tổ THCS
Bùi Thị Thủy Nữ Chuyên viên
Tổ Tiểu học
Nguyễn Thị Thanh Vy Nữ Chuyên viên
    Đến / 2