Chọn phòng ban :
Hiển thị :
Họ tên Ngày sinh GT Chức vụ Địa chỉ ĐTDĐ ĐT Nhà
Lãnh đạo PGD & ĐT
NguyễnThị Hương 19/01/1973 Nữ Trưởng phòng Mỹ Đình 2- Nam Từ Liêm - Hà Nội 0913559851
Nguyễn Hữu Hải 30/08/1973 Nam Phó Trưởng phòng Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Nguyễn Thị Thúy 06/01/1974 Nữ Phó Trưởng phòng Thượng Cát - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Tổ THCS
Bùi Thị Thủy Nữ Chuyên viên
Tạ Xuân Tiến Nam Chuyên viên
    Đến / 3