Chọn phòng ban :
Hiển thị :
Họ tên Ngày sinh GT Chức vụ Địa chỉ ĐTDĐ ĐT Nhà
Lãnh đạo PGD & ĐT
Lê Thị Thu Hương Nữ Trưởng phòng
Nguyễn Hữu Hải Nam Phó Trưởng phòng
Nguyễn Thị Thúy Nữ Phó Trưởng phòng
Nguyễn Thị Hương Nữ Phó Trưởng phòng
Tổ THCS
Nguyễn Duy Tuấn Nam Chuyên viên
    Đến / 3